پنجره های خاك گرفته یاد آور خاطراتی اند از

من

و

” تو “

و

روزگاری تكرار نشدنی

و امروز تنها تقارن ِ آبگینه ای مانده

و

هـــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــــــــچ

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 9 اردیبهشت 1389    | توسط: سوگند    | طبقه بندی: شعر و ادبیات،     | نظرات()