من نمی‌توانم باور‌كنم. فكر می‌كنم همه‌اش خواب می‌بینم. آخر چه‌طور ممكن است؟ مگر می‌شود از دیوارها عبور كرد، یا از آب گذشت و خیس نشد؟! ما تمام این كارها را كردیم، حتی از كوه پرت شدیم و خراشی بر نداشتیم
! احمق
.ما مرده‌ایم

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 اردیبهشت 1389    | توسط: سوگند    | طبقه بندی: شعر و ادبیات،     | نظرات()