بوی کهنگی آزارم می دهــد

همیشه ترس از افتـادن دوباره

هـمیـشه انــدوه پژمردگــی

کاش تا وقت باقی بــود

برای همه ی بغض هایم

آواز مــی خـوانــدم

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 بهمن 1388    | توسط: سوگند    | طبقه بندی: شعر و ادبیات،     | نظرات()